Čakovec

Naziv tvrtke:
AC Jesenović d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Obrtnička ulica 3
40000 Čakovec
Pravna forma:
Telefon:
+385 40 379800
Fax:
+385 40 379805
E-mail:
Matični broj:
070059099
Sudski registar:
OIB:
45745585189
PDV-ID:
1585878
IBAN:
BIC
GISA broj:

Koprivnica

Naziv tvrtke:
AC Jesenović podružnica Koprivnica
Sjedište tvrtke:
Josipa Bukovčana 14
48000 Koprivnica
Pravna forma:
Telefon:
+385 48 220340
Fax:
+385 48 220383
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
OIB:
45745585189
PDV-ID:
IBAN:
BIC
GISA broj: