Čakovec

Naziv tvrtke:
AC Jesenović d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Obrtnička ulica 3
HRV-40000 Cakovec
Pravna forma:
d.o.o.
Telefon:
040/379 800
Fax:
040/379 805
E-mail:
Matični broj:
01585878
Sudski registar:
Trgovački sud u Varaždinu
Matični broj subjekta:
01585878
PDV-ID:
45745585189
Banka:
Međimurska banka d.d.
Broj banke:
Broj računa:
2392007-1100038513
IBAN:

Koprivnica

Naziv tvrtke:
AC Jesenović podružnica Koprivnica
Sjedište tvrtke:
Josipa Bukovčana 14
HR-48000 Koprivnica
Pravna forma:
Telefon:
048/ 220 340
Fax:
048/ 220 383
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
Matični broj subjekta:
PDV-ID:
45745585189
Banka:
Broj banke:
Broj računa:
IBAN: